PLAN DE SEGURIDADE E MEDIOS DE VOLUNTARIADO

PLAN DE SEGURIDADE

 

PROTOCOLO EN CASO DE ANULACIÓN DA TRAVESÍA, UNHA VEZ INICIADA (xeral para todas as distancias)

Se unha vez iniciada a travesía, e por decisión do xefe de seguridade tivésese que evacuar a todos os participantes que queden en auga, os pasos para seguir serían os seguintes:

* Comunicación por parte dos xuíces ás embarcacións de seguridade que se vai proceder á suspensión da proba quen fará soar as súas claxon e piragüistas chifres .

* Responsables do evento poñerase en contacto coas embarcacións

* Os nadadores tras o aviso, dirixiranse ao piragüista máis próximo e esperarán a ser rescatados.

* As embarcacións medianas e Zodiacs controlarán que ningún nadador quede só ou descoidado, rescatarán e achegarán aos catamaráns ou ao embarcadoiro directamente aos deportistas. A subida nos barcos farase coa máxima calma e orde posible seguindo ordes do capitán de cada barco, trasladarase aos nadadores ao embarcadoiro

* Durante a evacuación, os nadadores manterán a súa posición e procederán da maneira máis cauta posible

* Unha vez suspendida a proba todos os nadadores teñen a obrigación de obedecer aos membros de seguridade e organización, non podendo pola súa conta continuar coa proba nin no percorrido da mesma

* IMPORTANTE: EN CASO DE SUSPENSIÓN, Os NADADORES Ao DESEMBARCAR, TEÑEN A OBRIGACIÓN DE PASAR O seu CHIP DE NOVO POLA ALFOMBRA DE CONTROL DE CHIP QUE USARON Ao ENTRAR NA auga

* EN CASO DE ANULACIÓN NINGUÉN DEBE QUITARSE O CHIP no barco ou darllo a outra persoa, é unha identificación persoal que forma parte do sistema de seguridade.

* En caso de perda do chip, ou non telo é importantísimo facerllo saber ao membro de control, seguridade. Así como dar o seu nome aos membros da organización dedicados ao rexistro de nadadores

 

ORDE, SERENIDADE, PRECAUCIÓN E CAUTELA MEDIDAS DE SEGURIDADE INDIVIDUAL DE CADA NADADOR

* GORRO COA COR DA DISTANCIA QUE NADA

* CHIP DE CONTROL DE TEMPOS E SEGURIDADE

* CHIFRE PARA PARTICIPANTES NA PROBA DE 10000 MTS

* NÚMERO DE DORSAL PINTADO EN OMBREIRO E BONECA TODOS ESTES ELEMENTOS SON OBRIGATORIOS E O NON USO DALGÚN DELES SUPÓN A RETIRADA INMEDIATA DAS NADADOR OBRIGACIÓNS DOS NADADORES

* REVISAR QUE ESTÁN TODOS ELEMENTOS DE SEGURIDADE ANTES DEAS EMBARCAR

* COMPROBAR O PERFECTO FUNCIONAMENTO DOS MESMOS

* USAR Os MESMOS

* COMUNICAR Á ORGANIZACIÓN, SEGURIDADE, XUÍCES Os PROBLEMAS QUE PUIDESEN XURDIR COS MESMOS

EN CASO DE RETIRADA DA PROBA HA DE COMUNICAR Á EMBARCACIÓN QUE O RECOLLA O seu NÚMERO DE DORSAL E Ao CHEGAR A META, ENTREGARÁ O CHIP NA CARPA DE CRONOMETRAXE INDICANDO QUE SE RETIROU.

 

MOTIVOS DE RETIRADA DO NADADOR DA PROBA

O NADADOR SOLICÍTAO PERSOALMENTE.

NON USAR DE MANEIRA ADECUADA Os ELEMENTOS DE SEGURIDADE INDIVIDUAIS

NON MOSTRAR COHERENCIA NA NATACIÓN.

MOSTRAR EVIDENTES SÍNTOMAS DO CANSAZO.

SER INCAPAZ DE MANTER O RUMBO DENTRO DE LIMÍTELOS ESTABLECIDO POLA ORGANIZACIÓN

MOSTRAR UN COMPORTAMENTO AGRESIVO Ou FÓRA XOGO LIMPO CON OUTROS NADADORES Ou ORGANIZACIÓN

NON PRESTAR AXUDA A CALQUERA OUTRO NADADOR QUE LLO SOLICITE Ou QUE A NECESITE

USAR O CHIFRE DE SEGURIDADE DE MANEIRA INAPROPIADA ou EXCEDER Os LÍMITES DE TEMPO ESTABLECIDOS PARA As DISTINTAS DISTANCIAS.

NON CUMPRIR As NORMAS DA ORGANIZACIÓN.

SUPOÑER CALQUERA AUMENTO DO RISCO, PARA SE, OUTRO NADADOR, MEMBRO DA ORGANIZACIÓN, PIRAGUISTA, VOLUNTARIO Ou COLABORADOR. QUE A XUÍZO DOS XEFES DE SEGURIDADE SEXA CONSIDERADO COMO TAL

A ORGANIZACIÓN PODE ORDENAR A SAÍDA DA PROBA A CALQUERA NADADOR QUE NON CUMPRA ESTA NORMAS ASI COMO OUTRAS NON CONTEMPLADAS QUE A CRITERIO DO XUÍZ DA PROBA CONSIDERE DURANTE E PREVIA Á MESMA

 

FORMAS PREESTABLECIDAS DE SINAL DE SOCORRO Ou NECESIDADE DE APOIO: DEPORTISTAS E ORGANIZACIÓN

1. DEPORTISTA USARÁ O CHIFRE SE PODE

2. FARÁ XESTOS COAS MANS DIRIXÍNDOSE Ao PERSOAL DE APOIO MÁIS PRÓXIMO

3. ANTE UN CASO GRAVE DE NECESIDADE, COMUNICÁSELLO A UN Ou VARIOS NADADORES QUE AVISARÁ NO seu LUGAR E PERMANECERÁN PRETO

4. SEMPRE HABERÁ UN PIRAGÜISTA Ou EMBARCACIÓN Á vista

5. O PIRAGÜISTA ACHEGARASE Ao AUXILIADO E ESTE PODERASE APOIAR NA PUNTA DA PIRAGUA TANTO POR PROA COMO POR POPA PARA NON ENVORCALA

6. O PIRAGÜISTA PROTEXE E AVISA POR TELÉFONO Ao RESPONSABLE DE EMBARCACIÓNS RÁPIDAS (DIRECTORIO DE EMERXENCIAS) E INDICA A QUE ALTURA DA TRAVESÍA E DE QUE DISTANCIA TRÁTASE (ORIÉNTASE POR ABÓIALAS QUE HAIA PASADO E HASE DE FIXAR EN ABÓIAA MÁIS PRÓXIMA E LUGAR NO QUE SE ATOPA 7. O PIRAGÜISTA AVISA CO CHIFRE A OUTRO COMPAÑEIRO PIRAGÜISTA QUE TEÑA Á vista, QUE SE SITÚA Ao seu LADO.

7. O RESPONSABLE DE EMBARCACIÓNS RÁPIDAS ACODE Ao LUGAR E ADEMAIS AVISA Á OUTRA QUE TEÑA NESA ZONA PARA QUE VAIA TAMÉN. O QUE CHEGUE PRIMEIRO RECOLLE Ao ACCIDENTADO, CHAMA A CALQUERA DOS TELÉFONOS DE RESPONSABLES DE EVENTO (DIRECTORIO DE EMERXENCIAS) PARA INDICAR Onde DIRÍXESE:

- EN CASO DE GRAVIDADE EVIDENTE DESPRÁZAO Ao PANTALÁN DE META EN DOADE

- EN CASO DE INDISPOSICIÓN: Ao CATAMARÁN MEDIANO DE COLA ONDE HAI ENFERMERÍA CON DESFIBRILADOR, SOROS E MATERIAL DE ASISTENCIA SANITARIA BÁSICA.

 

VOLUNTARIADO E SEGURIDADE DO EVENTO

 

Sanitario:

Ambulancia medicalizada e monitorada ( UVI)

Médico e DUE´s

 

Para o evento en xeral:

- Grupo de Actividades Subacuáticas da Garda Civil

- Embarcacións de Protección Civil

- Piraguistas

- Catamaráns en cola, un sanitario

- Embarcacións rápidas

 

Voluntariado:

- Responsables de estacionamento en parking

- Desprazamentos de deportistas desde Doade

- Cátering

- Señalética

- Protocolo e prensa

- Avituallamientos

- Entrega de dorsais e obsequios a deportistas

- Gardarroupa

- Asistencia a deportistas á saída da auga

- Entrega de medallas finisher no 10.000

- Apoio a dirección técnica